Vi har byggt och driftsatt ett fiberoptiskt nät som ger oss snabb och säker uppkoppling till internet, bredbands telefoni och full hdtv.


Föreningsstämma

Hölls den 18 april i Fole bygdegård.

Länkar till årsredovisning mm. finns under fliken styrelse


Nyheter


20230718

Nu fungerar Arris TV boxen (den runda) med äldre router.

Routern kan behövas startas om efter att Arris boxen är inkopplad.

Text TV fungerar nu också på Arris boxen

 

Telefonummer till Telia kollektiv support är:

020 20 20 70

 

Öppet vardagar 08.00 - 19.00

Lördag 10.00 - 18.00

Söndagar stängt

Åtgärder vid

driftstopp

Åtgärder vid fel på telefon, bredband eller tv


1. Kontrollera att alla kablar är rätt   

     monterade.


2. Starta om boxar

    Mediaomvandlaren, startas om

    genom att dra ur kontakten i ca 30        sek.

    Routern, startas om   

    genom att dra ur elkabeln i

    ca (1 minut).

    Koppla in elkabeln på

    mediaomvandlaren först,

    sätt i kontakten på routern efter att        mediaomvandlaren startat.


    TV-boxar, dra ur strömkabeln,         

    vänta tills routern startat upp, sätt

    tillbaka strömkabeln.


3. Om felet kvarstår,

     Ring Telias kollektiv support,

     telefon; 020 20 20 70.


4. Om Telia finner att felet ligger i     

     fibernätverket,

    ring någon av styrelsens   

    medlemmar (återfinns på 

    hemsidan).  

Fole Lokrume fiber ekonomisk förening